Manewry ZHP Chorągwi Kieleckiej

2016-08-23 08:03

W dniach 16-18 września swidzimy się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie odbędzie się kolejna – czwarta – edycja Manewrów ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Przed nami pierwszy etap zgłoszeń, który potrwa do 7 września. Już teraz mogą się zgłaszać zainteresowane Patrole - uruchomiony został formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/ZYLnMyt7UFKwDRqL2

O wszystkim, co będzie działo się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, informujemy na bieżąco na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1229776123740587

A będzie się działo! Już teraz spodziewamy się ogromnych emocji,zaciętej, lecz zdrowej rywalizacji i wielu niezapomnianych wspomnień. Do zobaczenia niebawem!

Kontakt: kielecka@zhp.pl

Praca Biura Chorągwi podczas Wiatraczka

2016-07-04 11:23

W związku ze zbilżającym się 43. Harcerskim Festiwalem Kultury Młodzieży Szkolnej informujemy o zasadach działania Biura Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej podczas festiwalu.

W dniach 7-8 lipca oraz 11-12 lipca br. Biuro Chorągwi będzie nieczynne.

W dniach 13-22 lipca Biuro Chorągwi przeniesione zostaje do Internatu Zespołu Szkoł Elektrycznych w Kielcach i czynne będzie w godzinach 09:00 – 14:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przynajmniej na 1 dzień przed przybyciem. Kontakt pod nr tel. 502 078 328.

W sprawach dotyczących zatwierdzania wypoczynku prosimy o kontakt telefoniczny min. 3 dni przed przybyciem z Pełnomocnikiem Komendanta do spraw HAL 2016, phm. Janem Daranowskim pod nr tel. 783 995 182.

Adres Biura Festiwalu/Komendy Chorągwi:
Internat Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 (wjazd od ul. Kościuszki).

Po Świętuchu!

2016-06-09 14:01

W dniach 02-05.06.2016 r. odbył się kolejny już 58 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski organizowany przez Hufiec ZHP Starachowice im. Stanisława Staszica i Chorągwią Kielecką ZHP im. Stefana Żeromskiego.

Jak co roku rajd przeprowadzono 7 różnymi trasami - każda była inna, ale bez wątpienia równie wyjątkowa. Podczas czterodniowych wędrówek szlakami Gór Świętokrzyskich wędrowało i wykonywało różne zadania rajdowe ponad 640 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała naszym uczestnikom. Słońce nie opuszczało nas ani przez sekundę!. Tegoroczny zlot rajdu odbył się w Wąchocku – mieście pełnym historii, zabytków i humoru.

Cudowną atmosferę na zlot wprowadził harcerski zespół wokalno-instrumentalny „Miłość jest przereklamowana” z Hufca ZHP Starachowice. Zaraz po nich wystąpiła gwiazda wieczoru czyli „Myszka”, „Czaro” i „Bart” z kultowego zespół: „Na Bani”. Zaprezentowali oni swoim występem niezwykle wysoki poziom, a piękna muzyka w ich wykonaniu wypełniła całe Góry Świętokrzyskie.

Niedzielę rozpoczęła Msza Święta w opactwie Cystersów , a o godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel kończący  rajd. Wręczono na nim honorowe odznaczenia oraz nagrody dla najlepszych patroli rajdowych na poszczególnych trasach.

Burmistrz Wąchocka Pan Jarosława Samela ufundował nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu – druhny Łucji Pawlica i druha hm. Janusza Kowalika.

Na apelu kończącym rajd były obecne najwyższe władze harcerskie w osobach członkini GK ZHP hm. Emilii Kulczyk-Prus, członka Rady Naczelnej ZHP hm. Piotra Wychowańca, oraz wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Macieja Wlazło. Obecni byli także członkowie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP pod dowództwem komendanta hm. Tomasz Rejmera i przewodniczącego Rady Chorągwi hm. Lucjana Pietrzczyka.

Na Zlot przybyło wielu znamienitych gości z całego województwa. Przybyli także Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich, honorowy komendant I Trasy HRŚ druh hm. Adam Massalski, senior starachowickiego harcerstwa założyciel Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i pierwszy jego komendant hm. Stefan Derlatka, partyzant z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” druh Jan Gałuszka „Mizerny” oraz zaprzyjaźnieni z naszym Rajdem obecni i byli instruktorzy Chorągwi Kieleckiej i Hufca ZHP Starachowice.

Komenda 58 HRŚ, oraz Komenda Hufca Starachowice serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, środowiskom harcerskim, instruktorom za udział w Rajdzie i wspólną zabawę. Dziękujemy wszystkich sponsorom i współorganizatorom zlotu i rajdu: Chorągwi Kieleckiej ZHP, Miastu i Gminie Wąchock, Starachowickiemu Centrum Kultury, MOSiR w Starachowicach, Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dyrekcji SP i Gimnazjum w Wąchocku, Dyrekcji SP w Wielkiej Wsi, Dyrekcji ZS w Suchedniowie, Dyrekcji SP Nr 1, Dyrekcji „Ekomuzeum” w Starachowicach, Harcerskiej Grupie Ratowniczej Starachowice, Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego Starachowice, całej wspaniałej obsłudze rajdowych tras z Hufców Kielce-Południe i Starachowic, oraz obsłudze zlotu ze 111 ADH im. K.K. Baczyńskiego i 115 DH „Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi.

Dziękujemy również: druhnie hm. Małgorzacie Sinicy, druhowi hm. Dariuszowi Supłowi, Panu Adamowi Jarubasowi, Pani Agacie Wojtyszek, Panu Kazimierzowi Mądzikowi, Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu, Panu Markowi Materkowi, panu Lechowi Buchholzowi, Panu Jackowi Kowalczykowi oraz Harcerskim Kronikom Filmowym i firmie DK-ART cinematography za objęcie patronatem tras rajdowych.

Do zobaczenia na trasach 59 Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego!

Harcerska Akcja Letnia 2016

2016-06-02 09:07

W związku ze zbliżającą się Harcerską akcją letnią informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HAL 2016, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku".

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.
  2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

  • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie)
  • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)"

Poniżej załączamy treść ustawy i rozporządzenia MEN oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Ponadto w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

pełnomocnik HAL 2016

phm. Jan Daranowski

Aktualna instrukcja HALiZ oraz obowiązujące wzory dokumentów.

58 Harcerski Rajd Świętokrzyski

2016-06-02 08:50

Zapraszamy!

Biała Służba na ŚDM

2016-05-18 13:22

Harcerze są jedną z grup, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo i pomoc medyczną podczas lipcowego spotkania z papieżem Franciszkiem.

Związek Harcerstwa Polskiego został poproszony o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. Biała Służba w Krakowie potrwa od 25.07-02.08, a nowa odpłatność od członków ZHP wyniesie 50 zł.

Do 31 maja przyjmowane będą zgłoszenia wędrowników i instruktorów 16+, w szczególności ratowników KPP. Harcerze są jedną z grup, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo i pomoc medyczną podczas lipcowego spotkania z papieżem Franciszkiem.

Zadań przy przygotowaniu tak wielkiego wydarzenia jest wiele. Harcerze pomocni będą przy wszystkich aspektach organizacyjnych, począwszy od informowania pielgrzymów o wydarzeniach, kończąc na profesjonalnej obstawie medycznej.

Wojewoda małopolski Józef Pilch podpisał umowę o zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży przez ZHP i ZHR – Wasze wsparcie jest bezcenne. Takie porozumienia zawsze podpisuję z radością – powiedział Józef Pilch.

Dzięki wspólnym staraniom Głównej Kwatery ZHP i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej możliwe było zawarcie umowy, która zdejmie z harcerzy uczestniczących w Białej Służbie m.in. koszty zakwaterowania i wyżywienia w Krakowie w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Dzięki temu działania harcerzy pełniących Białą Służbę zgodne będą z wymaganiami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W najbliższych dniach rozpocznie się nowa tura rekrutacji do Białej Służby, która przebiegać będzie na ulepszonych zasadach.

Wszystkie informacje odnośnie przygotowań do Białej Służby na Światowych Dniach Młodzieży publikowane będą w serwisie sdm.zhp.pl i na zhp.pl oraz przekazywane Komunikatami GK ZHP do harcerskich komend.

Szczególnej uwadze polecamy te komunikaty wędrownikom i instruktorom, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wędrownikom i instruktorom, którzy podejmą się służby pomocniczej w patrolach ratowniczych.

Udział w Białej Służbie to doświadczenie wielopłaszczyznowe – daje rozwój duchowy, społeczny a także osobisty. Służba to filar harcerskiego wychowania, dlatego już dziś zachęcamy wszystkich wędrowników i instruktorów do włączenia się w szeregi Białej Służby! Przygotowania ZHP do Światowych Dni Młodzieży można śledzić na stronie www.sdm.zhp.pl i wydarzeniu na FB ZHPpl.

(za zhp.pl)

Newsletter maj 2016

2016-05-17 08:58

Nadchodzi majowy newsletter a w nim o Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży SzkolnejHarcerskim Rajdzie Świętokrzyskim no i o Wędrowniczej Watrze. Obowiązkowa lektura na poniedziałkowe popołudnie.

Zmiana przepisów państwowych o wypoczynku dzieci i młodzieży

2016-04-20 16:26

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej organizacji wypoczynku. Rozporządzenie do ustawy, określające szczegółowe wymagania względem organizatorów i wychowawców, weszło w życie 6 kwietnia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowe przepisy:

  • po raz pierwszy zdefiniowano, czym jest wypoczynek podlegający zatwierdzaniu w kuratoriach; definicja nie jest jednoznaczna i prace nad jej ostateczną interpretacją jeszcze trwają, ale pewne jest, że jednodniowe formy pracy nie są wypoczynkiem – czyli na pewno zbiórki, wycieczki bez noclegu itp. nie wymagają zgłaszania
  • szczegółowo uregulowano postępowanie kierownika wypoczynku w razie wypadku
  • zmieniony zakres informacji podawanych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i nowy wzór tej karty
  • uznano kwalifikacje instruktorów wszystkich polskich i europejskich organizacji harcerskich w zakresie odpowiadającym dotychczasowym uprawnieniom przewodników i podharcmistrzów
  • zrezygnowano z uproszczonego trybu zgłaszania do kuratorium „małych” form wypoczynku

15 kwietnia Główna Kwatera ZHP przyjęła nowy, zgodny z aktualnymi regulacjami wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (link poniżej). Wszyscy uczestnicy HAL’2016 muszą wypełnić kartę w nowym układzie, ponieważ obowiązująca wcześniej nie zawiera wszystkich danych wymaganych obecnie przez ustawę.

Do 15 maja przyjęta zostanie całościowa nowelizacja Instrukcji HALiZ uwzględniająca pozostałe zmiany wprowadzone przez zmienione przepisy.

Wzór nowej karty znajduje się na stronie Harcerskiej Akcji Letniej oraz pod linkiem. (za zhp.pl)

Newsletter kwiecień 2016

2016-04-15 16:31

Druhny i Druhowie,

Z mikroskopijnym opóźnieniem... Ale mamy usprawiedliwienie! Newsletter Chorągwi Kieleckiej w zupełnie nowej szacie graficznej! A w nim szybki tutorial latania, jak to w gazecie bywa - kilka filmów oraz kilka słów o Hufcu ZHP Kielce - Miasto im. Obrońców Westerplatte. Sprawdźcie, dzielcie się, czytajcie śmiało.

>

PS Poniżej znajdziecie do pobrania wersję w jakości do druku.

Czuwaj!

Zespół Promocji ZHP Chorągwi Kieleckiej

Festiwal „Harcogranie” w nowej odsłonie

2016-04-12 15:30

W dniach 01-03.04.2016 r. w Starachowickim Centrum Kultury odbyła się IV edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”. Festiwal zorganizował Hufiec ZHP Starachowice im. Stanisława Staszica, a patronat honorowy nad festiwalem objęli: Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP, Starosta Starachowicki i Prezydent Miasta Starachowice.

Na tegoroczną edycję festiwalu zgłosiły się 33 zespoły, łącznie około 250 uczestników. IV edycja „Harcogrania” prezentowała niezwykle wysoki poziom. Uczestnicy przedstawiali rozmaite utwory i występy, którym często towarzyszyły fantastyczne choreografie. Jury – jak samo przyznało – miało ciężkie decyzje do podjęcia.

W tym roku zasiedli w nim:
– Wojciech Szymański – założyciel i lider zespołu „Dom o Zielonych Progach”, twórca projektu poetycko-muzycznego „W górach jest wszystko co kocham”,
– Bartosz Zalewski – członek zespołu „Dom o Zielonych Progach”. Gra na gitarze, gitarze basowej, pełni też funkcję wokalisty,
– phm. Arkadiusz Szostak – kierownik programowy i koordynator Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach, muzyk, reżyser koncertów,
– Piotr Frankowicz – muzyk, kompozytor, lider legendarnego kieleckiego zespołu Grube Dudy, juror wielu festiwali i przeglądów,
– Tomasz Kordeusz – autor tekstów i wykonawca autorskich ballad, dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury,
– hm. Leszek Osterczy – instruktor harcerski, znany kielecki pedagog, psycholog,
– hm. Małgorzata Ślaska – komendantka Hufca Starachowice.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce w kategorii DO LAT 14: Ania Orczyk z 100 DH „WATAHA” ze Starachowic;
I miejsce w kategorii DO LAT 20: 111 Artystyczna Drużyna Harcerska im. K. K. Baczyńskiego ze Starachowic;
I miejsce w kategorii OPEN: Zespół Muzyczny z Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie;
Nagroda Publiczności: Hufcowy Zespół „Nie ogarniesz” z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nagrodami były statuetki, gitary, sprzęt muzyczny, gadżety i dyplomy.

Gwiazdą wieczoru był zespół „Dom o zielonych progach”. Przed ich koncertem z recitalem wystąpiła laureatka trzech poprzednich edycji festiwalu, druhna Kasia Gęborek z 7 DW „Summit” ze Starachowic. Zarówno Kasia, jak i gwiazda wieczoru, niezwykle zachwycili widownię. Tym drugim udało się nawet swoim występem porwać wszystkich pod scenę. Koncert był niezwykły, a uczestnicy i zgromadzona licznie publiczność prosili ciągle o bisy. Na zakończenie kadra i uczestnicy IV edycji festiwalu żegnając się i dziękując wszystkim zaśpiewali piosenkę „Moi przyjaciele”. Tym cudownym akcentem zakończyło się IV „Harcogranie”.

 


 

Już za rok zapraszamy do Starachowickiego Centrum Kultury na jubileusz festiwalu, czyli V edycję „Harcogrania”!