Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Styczeń 2011

ZMIANA WZORU DOKUMENTÓW

2011-01-13 07:45 przez Michał Miernik

Druhny i Druhowie 

Informujemy że zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. zmianie uległy wzory ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tych zadań.

Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala
 

Wzory dokumentów do pobrania na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

REJESTRACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

2011-01-11 14:14 przez Michał Miernik

Druhny i Druhowie

W dniu 1 marca 2010 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Jedną ze zmian jest uruchomienie elektronicznej bazy wypoczynku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Baza służy:

• organizatorowi, który chce zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty,
• rodzicom i innym osobom, którzy chcą sprawdzić czy wypoczynek został zgłoszony,
• kuratoriom oświaty i innym służbom, które są zaangażowane w zarządzanie wypoczynkiem i jego kontrole.

I.   Hufiec chcąc po raz pierwszy zgłosić wypoczynek, musi skorzystać z  zakładki rejestracja 
     wypoczynku
II.  Po dokonaniu rejestracji przechodzimy do zakładki zarządzanie wypoczynkiem.

III. Jeśli chcesz sprawdzić czy wypoczynek odbywający się w okolicy został zgłoszony do kuratorium, przechodzimy do zakładki baza wypoczynku

Czuwaj!
phm. Grzegorz Pietrala