Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Luty 2011

CHORĄGWIANE OBCHODY DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ

2011-02-10 17:37 przez Michał Miernik

Druhny i Druhowie 
 
Chorągwiane obchody Dnia Myśli Braterskiej odbędą się 22 lutego 2011roku o godz. 17.00 w Spółdzielczym Domu Kultury w Starachowicach, ul. Wojska Polskiego 9
Serdecznie zapraszamy.
 
Czuwaj!
dh. Wojciech Ułamek