Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Sierpień 2011

Kurs Drużynowych

2011-08-27 16:22 przez Michał Miernik

Czuwaj!
Połowa Kursu Drużynowych za nami, przed nami kolejne dni, spodziewamy się wizyty GK ZHP i władz Chorągwi.

Zapraszamy na naszego FaceBook-a

Czuwaj!
Komendantka Kursu Drużynowych
"W Drodze Do..."
phm. Mariola Paterek 

ZJAZDY!!!

2011-08-20 18:16 przez Michał Miernik

Czuwaj!
W celu zapewnienia większego przepływu informacji w dziale HUFCE zamieściłem Kalendarz Zjazdów Hufców, który będę na bieżąco aktualizować.

Pozdrawiam harcersko
phm. Michał Miernik HR

Arkusz analizy hufca on-line

2011-08-11 07:59 przez Michał Miernik

Główna Kwatera ZHP przekazała do hufców Arkusz analizy hufca on-line, który ma być drogowskazem do ciągłego doskonalenia jakości działań hufców oraz stawiania sobie przez nie nowych ambitnych celów. W efekcie ma on spełniać rolę podstawowego narzędzia pracy nad rozwojem Związku Harcerstwa Polskiego.

Hufce zgodnie z Uchwałą GK ZHP nr 73/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie  Arkusza analizy hufca zobowiązane są do wypełniania on-line Arkusza do 15 września.

GK przekazała komendom hufców dostęp do Arkusza. Został on wygenerowany automatycznie z serwera ankiet on-line, w formie unikalnego adresu internetowego (strony www) na adres mailowy hufca w domenie zhp.pl. Hufce, które nie uruchomiły lub nie odbierają poczty w domenie zhp.pl, zostały poproszone o bezzwłoczne podjęcie działań umożliwiających korzystanie z poczty e-mail w tej domenie.

Równolegle komendy chorągwi otrzymały zestawienia zawierające listę podległych hufców wraz z przydzielonymi unikalnymi adresami internetowymi ankiet on-line. Dlatego też w przypadku trudności w uzyskaniu dostępu do Arkusza on-line hufce mogą zgłosić się o pomoc do macierzystej chorągwi.

Komendy chorągwi przekażą Głównej Kwaterze ZHP wnioski z analizyArkuszy podległych hufców oraz wykaz podjętych działań i wydanych zaleceń do 15 listopada.

GK ZHP liczy, że wyniki analizy pomogą trafnie każdemu hufcowi określić cele pracy na najbliższy rok i całą zaczynającą się na jesieni kadencję. Życzy też owocnej pracy z Arkuszem analizy hufca on-line.

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP