Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Czerwiec 2012

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

2012-06-04 08:24 przez Michał Miernik

Czuwaj
 

W dniu 01 czerwca 2012 roku Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało imię Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Prezydent Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem RP na Uchodźstwie. 22 grudnia 1990 roku złożył urząd na ręce nowo zaprzysiężonego prezydenta RP Lecha Wałęsy i na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał Mu insygnia władzy państwowej. 

Od najmłodszych lat należał do harcerstwa. Tworzył Szare Szeregi, pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Był łącznikiem między Szarymi Szeregami a Komendantem Związku Walki Zbrojnej. 
Ryszard Kaczorowski działał aktywnie w ZHP na emigracji. Był naczelnikiem harcerzy w latach 1955- 1967, przewodniczącym ZHP na uchodźstwie w latach 1967-1988, komendantem reprezentacji polskiej na Międzynarodowym Jubileuszowym Jamboree 1957 oraz komendantem Światowego Zlotu Harcerstwa na Monte Casino w 1969 i w Belgii w 1982. 

Wiele miast za osiągnięcia, patriotyzm, bohaterstwo i postawę uczciło Ryszarda Kaczorowskiego nadając Mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta, nadając Jego imię ulicom i placom, fundując tablice pamiątkowe. 

Przez dwa ostatnie lata PG Nr 2 realizowało zadania na patrona swojej szkoły. Jest nam niezmiernie miło, że to nasz druh został wybrany na patrona. Tym bardziej, że siedziba hufca ZHP mieści się w budynku gimnazjum. 
W tak pięknej uroczystości brała udział żona Pana Prezydenta, Prezydentowa Karolina Kaczorowska, która odsłoniła tablicę upamiętniającą nadanie imienia. 

Po zakończeniu uroczystości ostrowieccy harcerze wysłuchali krótkiej opowieści Pani Prezydentowej o druhu Ryszardzie Kaczorowskim. Na pamiątkę spotkania harcerze dostali monetę wydaną na 100 lecie skautingu. Komendant hm. Robert Rogala przekazał Pani Karolinie Kaczorowskiej wyhaftowaną lilijkę przez naszego instruktora phm. Tomasza Taborskiego. 

Spotkanie z Panią Prezydentową harcerze zakończyli tradycyjnym zawiązaniem kręgu.

phm. Teresa Woźniak 

zdjęcia w GALERIA ZDJĘĆ

Protektorat prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nad organizacjami harcerskimi

2012-06-01 08:37 przez Michał Miernik

25 maja prezydent RP Bronisław Komorowski obejmie honorowy protektorat nad organizacjami harcerskimi w Polsce i poza granicami Kraju.

 Dowiedz się wszystkiego o honorowych protektoratach prezydentów, zobacz konspekty zbiórek >>>

 W uroczystości wzięły udział reprezentacje Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia "Harcerstwo" (Białoruś), Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Stowarzyszenia Harcerskiego i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE.

 

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 17.00 uroczystym apelem na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego w Warszawie, podczas której Prezydent wręczył akty nadania protektoratu władzom naczelnym przybyłych organizacji. Następnie odbył się wspólny kominek harcerski, którego głównym punktem była gawęda wygłoszona przez Prezydenta.

 

Protektorat Pierwszego Obywatela Rzeczpospolitej jest wyrazem najwyższego uznania dla działań organizacji harcerskich i ich misji wychowawczej. Godność protektora przyjmowana jest dożywotnio, niezależnie od pełnionych później funkcji w państwie.

 

Tradycja honorowego protektoratu nad harcerstwem sięga II Rzeczypospolitej. Pierwszym protektorem ZHP został marszałek Józef Piłsudski dziękując za zaangażowanie harcerzy w walkach o niepodległość. W gronie protektorów znaleźli się również kolejni prezydenci II RP: Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki.

 

Do tradycji protektoratu międzywojennego powrócili prezydenci III Rzeczypospolitej: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.

Fotorelacja z uroczystości dostępna jest na profilu www.facebook.com/zhpfun.

phm. Agata Grzywacz
rzecznik prasowy ZHP

Nasza Galeria Protektoratu