Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Lipiec 2012

39 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży szkolnej "Kielce - 2012"

2012-07-09 08:11 przez Michał Miernik

Coraz bliżej do startu 39 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej "Kielce - 2012"

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ WWW : http://festiwal-kielce.zhp.pl/