Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Kwiecień 2013

Kurs Kierowników Wypoczynku

2013-04-30 13:28 przez Michał Miernik

Czuwaj!

Harcerskie Ośrodek Doskonalenia Instruktorów w związku ze znikomym zainteresowaniem dla przedstawionej oferty dot. Kursu Dla Kandydatów na Kierowników Wypoczynku, informuje o jego odwołaniu w zakładanm terminie. O nowym terminie planowanego kursu powiadomiony Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem

Zaproszenie

2013-04-24 15:24 przez Michał Miernik

tl_files/Download/Imprezy/komeduly.jpg

Kurs Wychowawców Wypoczynku

2013-04-24 13:29 przez Michał Miernik

Czuwaj!

Harcerskie Ośrodek Doskonalenia Instruktorów w związku ze znikomym zainteresowaniem dla przedstawionej oferty dot. Kursu Dla Kandydatów na wychowawców Wypoczynku, informuje o jego odwołaniu w zakładanych terminie. O nowym terminie planowanego kursu powiadomiony Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem

W dniu 23 kwietnia przypada święto patrona skautów i harcerzy - Świętego Jerzego.

2013-04-23 08:48 przez Michał Miernik

Organizacje skautowe, w tym i harcerstwo polskie przyjęły kult św. Jerzego od samego Baden-Powella. W swojej epokowej książce "Skauting dla chłopców" w gawędzie nr 20 pt. "Rycerskość", tak napisał : "Jako patrona (rycerze okrągłego stołu), obrali sobie świętego Jerzego, on jeden bowiem z pośród świętych był jeźdźcem. On też jest patronem kawalerii oraz skautów całej Europy."

Przypuszczalnie Święty Jerzy urodził się w Kapadocji z pobożnych rodziców i dorastał w atmosferze chrześcijańskiej rodziny. Był najprawdopodobniej żołnierzem, może wyższym oficerem armii rzymskiej. Za zdarcie antychrześcijańskiego edyktu Dioklecjana z murów miasta Nikomedii był okrutnie torturowany i zamęczony w palestyńskiej Liddzie z początkiem IV wieku (284 - 305). O jego wstawiennictwo proszono zwłaszcza przed bitwą. Za panowania pierwszych królów normandzkich wybrano go patronem Anglii, a król Edward III nazwał jego imieniem order rycerski nadawany tym, którzy wykazali się szczególnym męstwem w boju. W tym dniu 23 kwietnia skauci noszą na jego cześć różę i rozwijają swoje sztandary. Nie zapomnijcie tego dzień 23 kwietnia.

Hufiec Skarżysko-Kamienna ma Komendanta i Komendę

2013-04-20 08:27 przez Michał Miernik

19 kwietnia 2013 r. Hufiec ZHP Skarżysko-Kamienna wybrał swojego komendanta hm. Andrzeja Świerczkowskiego.

 

HODI - Kurs Wychowawców Wypoczynku

2013-04-17 16:20 przez Michał Miernik

HODI - Kurs Kierowników Wypoczynku

2013-04-17 15:42 przez Michał Miernik

Zjazd "Nowego" Hufca

2013-04-16 23:59 przez Michał Miernik

Czuwaj!

W piątek 19 kwietnia 2013 r. w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z uchwałą Komendy Chorągwi Kieleckiej nr 1/2013 z 11 marca 2013 r. odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna.

Szczegóły dotyczące zjazdu znajdują się w Rozkazie L.3/2013 z 22 marca 2013 r.

 

Odznaka Chorągwiana "Jodła" 2013

2013-04-11 15:01 przez Michał Miernik

CZUWAJ!
Oddajemy w wasze ręce materiały dotyczące Odznaki Chorągwianej "Jodła" 2013
Niebawem ruszy strona internetowa projektu
Aby przystąpić do realizacji zadań należy wypełnić ankietę aplikacyjną.

Po zakończeniu rejestracji zgłoszeń do Komend Hufców trafią listy zgłoszonych jednostek celem przeprowadzenia weryfikacji i wyrażenia zgody na przystąpienie do zdobywania Odznaki przez daną jednostkę.

Zachęcamy raportowania realizacji zadań na bieżąco, ułatwi to promocję środowiska i pozwoli na pokazanie jak "bawią" się Członkowie ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Powstanie specjalna strona www z waszymi raportami i materiałami jakie przesyłacie.

Raport z realizacji będzie wysyłany na adres e-mail: jodla@kielecka.zhp.pl

Regulamin Jodła 2013 dostępny jest pod adresem: http://regulamin-jodla.kielecka.zhp.pl/

Ankieta Aplikacyjna dostępna jest pod adresem http://ankieta-jodla.kielecka.zhp.pl/

DO DZIEŁA!

Pozdrawiamy harcersko
Kapituła Odznaki Chorągwianej "Jodła"

Spór prawny między ZHP a Polskim Związkiem Żeglarskim - informacja

2013-04-11 11:10 przez Grzegorz Pietrala

Druhny i Druhowie
Przyjaciele harcerskiej braci

Spełniając prośbę Skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego hm. Lucjana Brudzyńskiego przekazujemy Wam jego pismo dot. Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni. Pismo to jest efektem ostatnich wydarzeń, mających związek ze sporem właścicielskim, pomiędzy ZHP a Polskim Związkiem Żeglarskim.

Prosimy Was jednocześnie 
o udostępnienie jego treści wśród możliwie największej liczby członków naszego stowarzyszenia oraz tych którym nie jest obojętna przyszłość ruchu harcerskiego ... 
Niezawodnych przyjaciół bez których uśmiech i radość na twarzach dzieci, zuchów i harcerzy, nie mogła by trwać od ponad 100-tu lat.

phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Choragwi Kieleckiej

 Pismo Skarbnika ZHP

Nabór ankiet aplikacyjnych do wniosku ZHP Chorągwi Kieleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r.

2013-04-06 00:01 przez Grzegorz Pietrala

 

Druhny i Druhowie 
Z dniem dzisiejszym zakończona została procedura naboru ankiet aplikacyjnych do opracowywanego wniosku o dotacje ze środków Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje, że w składanym wniosku na wsparcie zadania "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r." w ramach otwartego konkursu ujęte zostaną formy wypoczynku zgłoszone przez Komendy Hufców ZHP:

  1) Busko Zdrój
  2) Jędrzejów
  3) Kielce Miasto
  4) Kielce Południe
  5) Kielce Powiat
  6) Końskie
  7) Ostrowiec Świętokrzyski
  8) Opatów
  9) Pińczów
10) Sandomierz
11) Starachowice
12) Staszów
13) Szczekocińsko-Włoszczowski
Dziękujemy wszystkim Komendom Hufców ZHP za terminowe przesłanie materiałów, ankiet aplikacyjnych.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala

Uwagi: w wyniku weryfikacji nie zakwalikowana została 1 ankieta aplikacyjna - dot. KH Ostrowiec Świętokrzyski /zgłoszona forma wypoczynku poniżej 10 dni/

Termin złożenia ankiet aplikacyjnych do wniosku - KO Kielce - wypoczynek letni 2013

2013-04-03 10:27 przez Michał Miernik

Wydział Pozyskiwania Środków ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje o warunkach, dot. konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku"
Konkurs ogłoszony został w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2013 z 28 marca 2013 roku. Podstawowe informacje w zakresie opracowywanego wniosku zostały przekazane Komendantom Hufców w trakcie Narady Komendantów w dniu 13 marca 2013 roku. Termin złożenia ankiet aplikacyjnych przez Hufce upływa z dniem 5 kwietnia 2013 roku - godz.16.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione we wniosku 
o dotacje. 
Informacja szczegłówa została przesłana do Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej w formie elektronicznej.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej