Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Styczeń 2014

ZMIANA KODU POCZTOWEGO!!!!!

2014-01-31 14:40 przez Michał Miernik

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka w związku z likwidacją placówki Poczty Polskiej S.A na Białogonie, obsługującej dotychczas nasze stowarzyszenie informuje o zmianie danych adresowych.
Z dniem 1 lutego 2014 roku wszelką korespondencję prosimy kierować na poniższe dane adresowe

ZHP CHORĄGIEW KIELECKA
 ul. Pańska 1A
 25-811 Kielce

Razem upamiętnijmy Powstanie Warszawskie!

2014-01-31 13:00 przez Michał Miernik

W 2014 roku będziemy obchodzili 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Z tej okazji Chorągiew Stołeczna ZHP organizuje w Warszawie zlot, który będzie trwał od 31 lipca do 3 sierpnia 2014 roku. Czytaj więcej...


Źródło: www.zhp.pl

Informację przekazał:
phm. Tomasz Taborski
Hufiec ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

Plakietka Ambasadora Jamboree 2023

2014-01-23 09:29 przez Michał Miernik

By zdobyć plakietkę należało wykonać kilka zdadań:
1. Poznać historię skautingu i organizacji międzynarodowych zlotów skautowych.
2. Znalęźć informacje o miastach (gminach/powiatach) partnerskich swojej miejscowości.
3. Włączyć się do akcji „The Stork Friends- Album”.
4. Opracować folder/prezentację zachęcający drużyny skautowe do odwiedzin swojego miasta/regionu/województwa.
5.Podczas JOTI (Jamboree On The Internet)/ JOTA (Jamboree On The Air) promować Polskę i kandydaturę ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023r.

Dla niektórych nie sprawiły one żadnego problemu, dla innych, szczególnie tych najmłodszych, okazały się wyzwaniem.

Poniżej lista osób, które zdobyły plakietkę. Wszytskim składamy gratulacje i mamy nadzieję, że plakietki zachęcą Was do dalszego zgłębiania tematyki skautingu i nawiązywania współpracy ze skautami.

 

Gratulujemy wszystkim zwłaszcza silnej Kieleckiej ekipie :)

lista dostępna na: http://fsj.zhp.pl/

 

Rada Naczelna rozpoczęła prace

2014-01-20 10:44 przez Michał Miernik

W Warszawie w terminie 10-12.01.2014. odbyło się pierwsze spotkanie Rady
Naczelnej. Poniżej przedstawiam relację z obrad. Jeszcze przed styczniowym spotkaniem podzieliliśmy się na komisje, które będą pracować przez najbliższe cztery lata. Są to: komisja ds. wsparcia drużynowych, komisja ds. pracy z kadrą (tej komisji jestem członkiem), komisja ds. społecznych i komisja ds. zarządzania organizacją.

O dobrym punkcie wyjścia i naszych celach
W piątek zaczęliśmy od tego, co najważniejsze. Po zapoznaniu się, usiedliśmyw kręgu do ustalenia wspólnej wizji naszego działania w Radzie Naczelnej przez kolejne cztery lata. Określiliśmy w czterech płaszczyznach, na czym nam najbardziej zależy. Rozważaliśmy zadania pod kątem sposobu działania Rady, wpływu na ZHP, wpływu na całe harcerstwo oraz wpływu na państwo i społeczeństwo. Było zwyczajnie – po harcersku - z życzliwością, otwartością, poczuciem odpowiedzialności, ale i z dozą emocji podczas dyskusji merytorycznych.


O organizacji pracy Rady i planach na cztery lata
Przyjęliśmy nowy regulamin Rady Naczelnej zakładający chociażby takie rozwiązania, jak telekonferencje komisji lub możliwość dokooptowywania instruktorów spoza Rady do realizacji poszczególnych zadań. Każdy członek Rady 
może uczestniczyć w pracach innej komisji nad tematem, który jest dla niego szczególnie ważny lub w zakresie którego ma kompetencje warte wykorzystania. Ważne, by praca dynamicznie szła do przodu ale też by efekty tej pracy były wartościowe. Rozpoczęliśmy ustalenia dotyczące planu działania na całą kadencję, w którym przede wszystkim bierzemy pod uwagę uchwały Zjazdu, Strategię Rozwoju ZHP, zadania statutowe Rady oraz wnioski z dyskusji nad wizją działania Rady czyli nad tym, co uważamy za najważniejsze.


O otwartości w dwie strony
Już w piątek ustaliliśmy, że niezwykle ważna jest dla nas dobra komunikacja Rady Naczelnej z gronem instruktorskim. Zależy nam na dwukierunkowości przekazu: na czerpaniu z doświadczenia i mądrości środowiska instruktorskiego jeszcze przed rozstrzyganiem najważniejszych kwestii rozpatrywanych przez Radę oraz na dobrym komunikowaniu naszych motywacji przy wyborze poszczególnych rozwiązań i dobrym uzasadnianiu podjętych decyzji. Mamy świadomość tego, że najważniejsze zmiany i decyzje w organizacji wymagają tworzenia szerokiej wspólnoty instruktorskiej. Chcemy tworzyć zespół, który łączy wspólnota celu. Chcemy inicjować dyskusję instruktorską, po to aby nasze działania miały właściwy kierunek i wysoki poziom. Zaczęliśmy prace, wkrótce pokażemy jej efekty.

O ordynacji wyborczej i terminarzu zjazdów
Podjęliśmy też niezwykle trudną uchwałę w zakresie ordynacji wyborczej i w sprawie terminarza zjazdów Chorągwi. Przy ordynacji wyborczej zależało nam na uwzględnieniu doświadczeń wynikających z realizacji poprzedniej uchwały, ale też na możliwie najlepszym pogodzeniu dwóch spraw: terminarza zjazdów i uaktualnienia liczby mandatów przypadających na członków hufca. Jeśli kładziemy w organizacji duży nacisk na rozwój liczebny, wszelkie nasze decyzje powinny premiować rozwijające się środowiska. Dlatego też zależało nam na znalezieniu rozwiązania, które pozwoli brać pod uwagę składki zapłacone za pierwszy kwartał 2014 roku. To pierwszy okres w którym kwota należnych składek jest uzależniona od aktualnego stanu liczebnego podanego w ewidencji. W wyborze daty zakończenia zjazdów chorągwi wzięliśmy pod uwagę konieczność zagwarantowania nowo wybranym komendom czasu na sporządzenie budżetu na następny rok. Jednocześnie ustalony terminarz pozwala na rozpoczęcie współpracy ze środowiskiem lokalnym podczas Betlejemskiego Światła Pokoju.

O roli Akcji “Burza”
Uważamy, że musimy mocno być osadzeni w społeczeństwie, jego przeszłości i przyszłości. Chcemy inicjować zadania zewnętrzne i sprawiać, że harcerstwo w każdej istotnej sprawie, szczególnie związanej z wychowaniem, trzyma rękę na pulsie, ma ambicje widzieć horyzont daleko. Ze względu na niezwykłą rolę Akcji “Burza”, na jej ogólnopolski charakter, na związki z harcerstwem czasów wojny, ale też ze względu na dalekowzroczność ówczesnych bohaterów – czuliśmy wręcz obowiązek wyrażenia szacunku dla tego działania. Prosimy harcerskie komendy o refleksję nad uchwałą, o dostrzeżenie potencjału wychowawczego związanego z pracą z bohaterem w tym zakresie i podjęcie działań, które uznacie za wartościowe dla Waszych zuchów, harcerzy i instruktorów. Będziemy wdzięczni za przesyłanie relacji na adres Rady Naczelnej ZHP (sekretariat.rn@zhp.pl). Będziemy wówczas mogli analizować skuteczność tworzonych przez RN uchwał, ale również za pośrednictwem członków Rady promować dobre praktyki w innych środowiskach harcerskich.
Wkrótce wszystkie uchwały będą dostępne na stronie internetowej ZHP oraz zostaną przesłane w komunikatach.

 

Druhny i Druhowie,

Nawiązując do słów napisanych wyżej, chciałem poinformować Was, że będziemy się starać, aby działania Rady Naczelnej obecnej kadencji były dla Was otwarte i czytelne. Jeśli w jakikolwiek sposób będę mógł Wam 
pomóc, odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości lub przedstawić Wasze stanowisko w RN lub GK ZHP, bardzo proszę Was o kontakt: piotr.wychowaniec@rn.zhp.pl lub telefonicznie – kontakt przekaże biuro chorągwi.
Pamiętajcie, że jestem do Waszej dyspozycji. Jestem gotów do udział w spotkaniach Komendy Chorągwi, Rady Chorągwi oraz w odprawach komend hufców i innych miejscach, gdzie moja obecność może być w jakikolwiek 
sposób w pomocna. Przy tej okazji chciałbym również podziękować Wam za okazane mi zaufanie.

Pozdrawiam
Piotr Wychowaniec

Tekst relacji został opracowany przez hm. Jolantę Kreczmańską – wiceprzewodniczącą ZHP.

Harcogranie 2014

2014-01-16 23:07 przez Michał Miernik

 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Starachowice
XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte
Starachowickie Centrum Kultury

 

4-6 kwietnia 2014 r.

serdecznie zapraszają na

Harcogranie 2014

 

Regulamin do pobrania ze strony Festiwalu: http://harcogranie.starachowice.zhp.pl/

Wszystkich informacji na temat festiwalu udzieli Wam komendant festiwalu: phm. Mateusz Ślaski
tel.600-260-634 email: matys15gdh@interia.pl

Gra Miejska „HiT” 2014

2014-01-12 11:05 przez Michał Miernik

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Grze „Historia i Tradycja Kielc”, która odbędzie się 18 stycznia. Zgłoszenia prowadzone są przez internet [tutaj], lub po kliknięciu na obrazek. Zapraszamy kieleckie szkoły uczestniczące w projekcie „Zielony Patrol”, jak również wszystkie chętne drużyny harcerskie.

Informujemy, że gra miejska rozpoczyna się 18.01.2014 r. o godz. 8:30 w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (ul. Zamkowa 3), a czas na zgłaszanie patroli został przedłużony do 13.01.2014 r.

REGULAMIN HIT 2014

Ostrowiec u Owsiaka

2014-01-10 20:00 przez Michał Miernik

W dniu 8 stycznia 2014 roku delegacja Sztabu WOŚP z Ostrowca gościła z wizytą w samym sercu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czyli w siedzibie Fundacji WOŚP w Warszawie.


Czytaj więcej...
Fotki podesłane przez druhna phm. Teresa Woźniak w Galerii Zdjęć

Program Finansowo-Księgowy „E-Hufiec”

2014-01-10 12:00 przez Michał Miernik

Miło nam poinformować, że z dniem 01 stycznia 2014 r. został wprowadzony do stosowania w ZHP Chorągwi Kieleckiej program finansowo-księgowy na platformie internetowej. To innowacyjne rozwiązanie nie tylko uprości, ale przede wszystkim skróci czas jaki dotychczas Komendy Hufców ZHP musiały poświęcić na sporządzenie comiesięcznych sprawozdań finansowych. Większość Skarbników Hufców przeszła już wstępne szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i obsługi programu.

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących programu udziela Pani Joanna Pawłowska i Pani Agnieszka Gąsiorowska
(tel. 41 344 65 55).

phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej

150 Rocznica Urodzin Patrona Chorągwi

2014-01-08 12:58 przez Michał Miernik

Dzięki Staraniom hm. Andrzeja Rembalskiego, hm. Lucjan Pietrzczyk - Przewodniczącego Rady ZHP Chorągwi Kieleckiej i Decyzji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Rok 2014 jest Rokiem Stefana Żeromskiego.

Zuchy, Harcerki, Harcerze, Instruktorki i Instruktorzy ZHP Chorągwi Kieleckiej są dumni z posiadania tak zaszczytnego patrona.

Monografia "Czarnej Ósemki"

2014-01-08 08:32 przez Michał Miernik

Miło nam poinformować, iż Kielecka "Czarna Ósemka" wydała swoją monografię.
Zainteresowanych informujemy, że znajduje się ona do nabycia
w Księgarni na ulicy Małej w Kielcach.

 

Orszak Trzech Króli – fotorelacja - Starachowice

2014-01-07 09:05 przez Michał Miernik

Tradycyjnie już 6 stycznia, Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Starachowic. Pogoda typowo wiosenna wyjątkowo sprzyjała spacerom po świeżym powietrzu. Wśród licznie zebranych mieszkańców Starachowic, nie zabrakło także zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów naszego Hufca.

Harcerze: Harcerskiej Służby Porządku Publicznego, Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, 2 DH im. Mariana Langiewicza, 7 PDH, 15 GDH im. „Jędrusiów”, 38 SDH im Emilii Plater, 40 DSH im. Ryszarda Kaczorowskiego, 100 DH „Wataha”, pełnili służbę przy zabezpieczeniu Orszaku.

Zdjęcia z Orszaku można obejrzeć w Galerii Hufca.