Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Luty 2014

FIO

2014-02-27 15:40 przez Michał Miernik

tl_files/Download/SKARBNIK/skarbnik.jpg

Warsztaty KSI i Opiekunów Prób

2014-02-21 14:03 przez Michał Miernik

Ankieta aplikacyjna .doc
Ankieta aplikacyjna .pdf

Zgłoszenia należy kierować na adres kielecka@zhp.pl do 26 lutego 2014 r.

Wudział w Warsztatach jest bezpłatny.

hm. Michał Miernik

Niezbędnik organizatora HAL i HAZ

2014-02-15 12:11 przez Michał Miernik


1. Złożenie dokumentacji w celu zatwierdzenie obozów i mianowania kadry w Komendzie Chorągwi, w tym: 

  • kseropkopia zgłoszenia wypoczynku w Kuratorium Oświaty, w przypadku zgłoszeń przesłanych do kuratorium drogą pocztową wraz z kserokopią zwrotnego potwierdzenia odbioru,
  • plan finansowy wypoczynku, (pobierz plik)
  • oświadczenie Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP o posiadaniu śr. finansowych na organizację wypoczynku,
  • uzupełniona książka pracy obozu - do zatwierdzenia
  • Kserokopie zaświadczeń/oświadczeń o niekaralności kadry

 /Do 7 dni od daty złożenia zgłoszenia w Kuratorium Oświaty !/

 

2. Sprawozdawczość po zakończonym wypoczynku, w tym złożenie w Komendzie ZHP Ch.Kieleckiej:

  • raportu poobozowego,
  • rozliczenia finansowego obozu,
  • uzupełniona książka pracy obozu + karty kwalifikacyjne uczestników - do wglądu

/Do 14 dni od daty zakończenia wypoczynku/

Czuwaj!

hm. Michał K. Miernik
Pełnomocnik Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej
ds. HALiZ

 

PRZYDATNE DOKUMENTY!!!!!

PR LAB KIELCE

2014-02-11 14:43 przez Michał Miernik

PR LAB Kielce, czyli kolejna edycja warsztatów w dziedzinie PR, promocji i nowoczesnej komunikacji w ZHP!

To oferta dla młodych (choćby duchem), energicznych, pomysłowych, innowacyjnych, kreatywnych, spostrzegawczych, spontanicznych i analitycznych członków w ZHP. Jeśli spełniasz choć jeden z powyższych wymagań - zgłoś się!

Co na warsztatach?
- dużo praktyki!
- dużo materiałów wspierających,
- ciekawe miejsca,
- specjaliści ze swoich branż,
- topowe tematy: telewizja internetowa, blogi, media społecznościowe, media tradycyjne, fotografia, grafika, nowe technologie!

Warsztaty odbędą się na 2 poziomach: podstawowy oraz zaawansowany. Tematy w większości będą fakultatywne. 

Celem warsztatów jest poznanie efektywnych metod promowania harcerstwa i budowy marki ZHP, a także rozwijanie pasji i indywidulanych umiejętności. 

Termin: 21-23.03.2014
Miejsce: Kielce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Kielce ul. Jagiellońska 90, Internat
Koszt: 50zł

Więcej na FACEBOOK

Reprezentacja z Hufca Starachowice na Pogrzebie por. Zdzisława Rachtana (ps. „Halny”)

2014-02-03 10:40 przez Michał Miernik

Zmarły 26 stycznia 2014 Zdzisław Rachtan był żołnierzem Armii Krajowej, podkomendnym „Ponurego". W zeszłym roku został wyróżniony nagrodą IPN Kustosz Pamięci Narodowej.

Gdy w 1940 roku wchodził do konspiracji, miał szesnaście lat. Jako „Halny" został zaprzysiężony w Narodowej Organizacji Wojskowej. W 1943 roku jego oddział został podporządkowany szefowi Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej Janowi Piwnikowi „Ponuremu". Rachtan przeszedł z nim cały szlak bojowy. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V klasy...

więcej i fotografie na stronach IPN-u

Pozytywnie Zakręceni

2014-02-03 10:36 przez Michał Miernik

Miło nam poinformować że podczas tegorocznej gali „Pozytywnie Zakręconych” która odbyła się dnia 23 stycznia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Starachowicach wśród wyróżnionych statuetkami „pozytywnie zakręconych” instytucji znalazły się Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice oraz Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice.
Kapituła „Ludzi Pozytywnie Zakręconych” w Starachowicach powstała w listopadzie 2011 roku.
W jej skład wchodzą starosta starachowicki – Andrzej Matynia, zastępca prezydenta Starachowic – Małgorzata Szlęzak, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” – Grażyna Jabłońska oraz prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki – Elżbieta Pryciak.

Więcej...