Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Maj 2015

Warsztaty dla wolontariuszy

2015-05-24 18:21 przez Jan Daranowski

Już w piątek 29 maja w Chorągwi Kieleckiej ZHP odbędą się warsztaty dla wolontariuszy projektu "Młody Film". Warsztaty przygotują chętnych do współprowadzenia zaplanowanych na najbliższe miesiące zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego oraz uczestników 42. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Szkolnej. Ponadto wolontariusze nabędą wiedzę potrzebną do współtworzenia materiałów filmowych, pracy dziennikarskiej i reporterskiej podczas wydarzeń organizowanych przez Chorągiew Kielecką ZHP.

Więcej info na stronie mlodyfilm.kielecka.zhp.pl

zgłoszenia: http://www.mlodyfilm.kielecka.zhp.pl/warsztaty-dla-wolontariuszy.html