Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Lipiec 2015

Jodły już rozdane!

2015-07-29 09:16 przez Jan Daranowski

Jury w składzie:
Mirosław Czop – przewodniczący
Agata Białobrzeska
Sebastian Białobrzeski
Jacek Suchiński
Tomasz Rowiński
Piotr Skawski
Jerzy Gumuła
Andrzej Piotrowski
Andrzej Wolski
Jerzy Szczyrba
Anna Kustra
Marzena Ślusarska
Katarzyna Lisowska
Samuela Modzelewska

Postanowiło przyznać: 
W kategorii: Zespoły prezentujące folklor polski – zespoły regionalne:
Srebrna Jodła: Zespół Pieśni i Tańca „Świętokrzyskie Diabliki” z Nowej Słupi 

W kategorii: Zespoły prezentujące folklor innych narodów – państw – zespoły regionalne:
Złota Jodła: Zespół Tańca Ludowego „Milavitsa” z Mińska (Białoruś) 

W kategorii: Zespoły prezentujące folklor polski – zespoły śpiewacze:
Brązowa Jodła: Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” z Działoszyc 

W kategorii: Zespoły prezentujące folklor innych narodów – państw – zespoły śpiewacze:
Srebrna Jodła: Zespół Tańca Ludowego „Medunitsa” z Mińska (Białoruś) – gr. starsza 
Złota Jodła: Zespół Tańca Ludowego „Medunitsa” z Mińska (Białoruś) – gr. młodsza 

W kategorii solistów /6-9 lat/
Wyróżnienie: Anna Wieleńska z Kielc 
Brązowa Jodła: Kalina Błaszczyk ze Złotoryi, Kinga Niemiec z Chmielnika
Srebrna Jodła : Elizaveta Yarotskaya z Mińska 
Złota Jodła: Malwina Łaś z Nowego Targu

W kategorii solistów /10-13 lat/
Wyróżnienie: Martyna Plewa z Nowego Targu, Sonia Błaszczyk ze Złotoryi 
Brązowa Jodła: Kamila Ozga z Wodzisławia, Bartosz Chudzicki z Kielc 
Srebrna Jodła: Olga Honcharuk z Kijowa 
Złota Jodła: Nikola Wróbel z Opatowca

W kategorii solistów /14-16 lat/
Wyróżnienie: Maria Luiza Leszczyńska z Mińska, Anna Yazvinskaya z Mińska 
Brązowa Jodła: Wiktoria Chojcan z Wrocławia 
Srebrna Jodła : Sylwia Ozga z Wodzisławia 
Złota Jodła: Zofia Sydor z Krakowa 

W kategorii solistów /17 - 25 lat/
Wyróżnienie: Sylwia Szpiech z Żor
Brązowa Jodła: Patrycja Wuwer z Żor
Srebrna Jodła : Katarzyna Gęborek ze Starachowic 
Złota Jodła: Władysława Czajka z Łucka /Ukraina/, Klaudia Wójcik z Irządz

W kategorii innych form muzycznych, w tym chóry
Złota Jodła: Chór „KWIAT PODOLA” z Winnicy /Ukraina/

W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych /6-12 lat/
Srebrna Jodła: TRELE MORELE ROCK BAND z Nowej Słupi

W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych /13-16 lat/
Złota Jodła: Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI z Koła

W kategorii zespołów instrumentalnych /od Orkiestry do duetu/
Złota Jodła: Dziecięcy Zespół Instrumentalny KNOPOCHKI z Mińska

W kategorii zespołów wokalnych /6-12 lat/
Wyróżnienie: Zespół ART. KIDS z Kijowa 
Brązowa Jodła: Zespół Wokalny WYBRANIECCY z Daleszyc
Srebrna Jodła: Duet Wokalny Nikola i Emilia Kozioł z Opatowca 
Złota Jodła: Zespół Wokalny KrzyKaśki z Wrocławia

W kategorii zespołów wokalnych /13-16 lat/
Brązowa Jodła: Zespół Wokalny z Brzezin
Srebrna Jodła: Studio Sztuki Estradowej CHVILINKA z Mińska /Białoruś/ 
Złota Jodła: Zespół Wokalny KrzyKaśki z Wrocławia

W kategorii zespołów wokalnych /17-25 lat/
Srebrna Jodła: Zespół Wokalny BALANGA z Irządz
Złota Jodła: Zespół Wokalny ARYTMIA ze Szczekocin

W kategorii inne formy taneczne /do 12 lat/ 
Wyróżnienie– Szkolny Zespół Taneczny „STEP UP” z Kijowa /Ukraina/
Złota Jodła – Dziecięcy Zespół Taneczny „RADOST 2” z Kotla Yarve /Estonia/, Zespół Taneczny „MAŁA PARADA” z Jędrzejowa

W kategorii inne formy taneczne /13-16 lat/
Brązowa Jodła: Zespół Mażoretkowy „RYTM” ze Skalbmierza
Srebrna Jodła: Zespół Taneczny „REVERS” z Choszczna

W kategorii inscenizacja /do 12 lat/ 
Brązowa Jodła - Zespół Taneczny „KRYSZTAŁKI”
Brązowa Jodła - Zespół akrobatyczno-taneczny „GRAFIT” Z Kielc
Srebrna Jodła - Dziecięcy Zespół Taneczny „RADOST 1” z Kotla Yarve /Estonia/

W kategorii inscenizacja /13-16 lat/ 
Brązowa Jodła - „CRAZY 1” Z Miasteczka Śląskiego
Srebrna Jodła - Zespół Taneczny „PARADA” z Jędrzejowa

W kategorii inscenizacja /powyżej 17 lat/
Złota Jodła - Zespół Taneczny „UŚMIECH” z WDK w Kielcach

W kategorii taniec współczesny /13 - 16 lat/
Srebrna Jodła - Zespół Taneczny „KLEKSIK” z Siemianowic Śląskich
Srebrna Jodła - Zespół Taneczny „EFEKT” z Brynicy

W kategorii taniec nowoczesny /do 12 lat/ 
Srebrna Jodła - Zespół Tańca Nowoczesnego „BLITZ kids” z Gdańska

W kategorii taniec nowoczesny /13 - 16 lat/ 
Srebrna Jodła - Zespół Tańca Nowoczesnego „BLITZ squad” z Gdańska

W kategorii taniec nowoczesny /powyżej 17 lat/
Złota Jodła - Zespół Tańca Nowoczesnego „BLITZ two” z Gdańska

W kategorii rewia
Złota Jodła – Zespół Tańca Rewiowego DA CAPO AL FINE z Pucka i Władysławowa

W kategorii Jodły Harcerskiej - zespoły
Brązowa Jodła: Zespół Wokalny KrzyKaśki /harcerskie/ z Wrocławia 
Srebrna Jodła: Duet „SIOSTRY” z Opatowca
Złota Jodła: Zespół KrzyKaśki /zuchowe/ z Wrocławia

W kategorii Jodły Harcerskiej - soliści
Brązowa Jodła: Magda Panek z Nowego Targu 
Srebrna Jodła: Martyna Plewa z Nowego Targu
Złota Jodła: Zofia Sydor z Krakowa

W kategorii Jodły Wychowawczej
Brązowa Jodła Wychowawcza: Zespół Taneczny „Uśmiech” z Kielc
Srebrna Jodła Wychowawcza: Zespół Wokalny „KrzyKaśki” z Wrocławia 
Złota Jodła Wychowawcza: Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI z Koła

Przechodnią Nagrodę Specjalną im. Zbigniewa Skrzeczki
 za ogromne zdyscyplinowanie i zaangażowanie w pracę w czasie prowadzonych festiwalowych warsztatów, a przede wszystkim za niezapomniane przeżycia i wszystkie wzruszenia wywołane wspaniałą prezentacją inscenizacji „W starym kinie”,
konsultanci zespołów tanecznych i reżyser Koncertu Galowego postanowili przyznać:
Zespołowi Tanecznemu „UŚMIECH” z WDK w Kielcach i jego kierownikowi i choreografowi Alicji Grażynie Piłat

 

Dziękujemy wszystkim! Za rok znów się zakręci!

Biuro Komendy Chorągwi podczas 42 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej - Kielce 2015

2015-07-07 11:00 przez Jan Daranowski

Informujemy, iż od dn. 13 lipca br. na czas trwania 42 Festiwalu Harcerskiego Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej przeniesione zostaje do Internatu Zespołu Szkoł Elektrycznych w Kielcach i czynne będzie w godzinach 09:00 – 14:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przynajmniej na 1 dzień przed przybyciem. Kontakt pod nr tel. 502 078 328.

W sprawach dotyczących zatwierdzania wypoczynku prosimy o kontakt telefoniczny min. 1 dzień przed przybyciem z Pełnomocnikiem Komendanta do spraw HAL 2015, hm. Elżbietą Kubiec pod nr tel. 502 078 326.

Adres Biura Festiwalu/Komendy Chorągwi:
Internat Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
ul. Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 (wjazd od ul. Kościuszki).

Nowa instrukcja HALiZ

2015-07-03 15:00 przez Jan Daranowski

Przypominamy, że Główna Kwatera ZHP w dniu 6 maja 2015 r. przyjęła uchwałę dotyczącą Harcerskiej Akcji Letniej 2015 i wprowadziła nową Instrukcję Organizacji HALiZ.

Prosimy wszystkich organizatorów wypoczynku o zapoznanie się z tymi materiałami i stosowanie się do nich. Można je pobrać ze strony http://haliz.zhp.pl/nowa-instrukcja-haliz.

Zarządzenie Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej w sprawie HAL 2015

2015-07-03 14:54 przez Jan Daranowski

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). oraz Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej wprowadzonej Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 62/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zobowiązuję komendy hufców do:


1. Koordynowania, wspierania, kierowania i  nadzorowania przygotowań podległych jednostek ZHP do HALiZ. Ponadto komendy hufców zobowiązane są do nadzoru przebiegu wypoczynku w ramach HALiZ, w tym dokonywania bieżącej kontroli stanu przygotowań oraz wizytacji jednostek w czasie akcji.
2. Właściwego przygotowania kadry instruktorskiej do pełnienia funkcji oraz wypełniania obowiązków podczas HALiZ wynikających z podpisanych umów i porozumień.
3. Nadzorowania przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników HALiZ przez organizatorów oraz kadrę form wypoczynku.

Zobowiązuję Komendantów Hufców do:
1) Przeprowadzenia instruktażu dla kadry placówki i w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia uczestników i kadry, zasad ochrony przeciwpożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach, itp.
2) Zaznajomienia uczestników z obowiązującymi regulaminami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia, zasad ochrony przeciw-pożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach, itp.
3) Prowadzenia przez kadrę placówki (każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych zajęć) „instruktażu" dla uczestników z powyższych zasad.
4) Zamieszczenia informacji o placówce dla rodziców, w tym o możliwościach komunikowania się z organizatorem i kadrą.
5) Ubezpieczenia uczestników i kadry oraz o procedurze postępowania w przypadku szkody w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
6) Przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia dla kadry wychowawczej dotyczącego zachowań i wzajemnych relacji instruktorów-wychowawców a wychowanków-podopiecznych.
7) Określenia zasad przewozu uczestników wypoczynku z placówki do miejsca zamieszkania oraz odbioru podopiecznych z placówki przez rodziców lub osoby posiadające prawa rodzicielskie.
8) Poinformowania kto odpowiada za letni wypoczynek w hufcu wraz z danymi do kontaktu, w tym kontaktu telefonicznego, adresu poczty elektronicznej oraz godzin urzędowania w komendzie hufca.
9) Zobowiązuję harcerskie komendy do zamieszczania pełnej informacji o organizowanym wypoczynku na hufcowej stronie www.hufiec.zhp.pl


Wszystkie Druhny i Druhów, Komendantki i Komendantów Hufców proszę o:
1. Bezwzględne informowanie Komendanta Chorągwi o planowanych urlopach Komendanta Hufca i osoby odpowiedzialnej za HAL z jednoczesną informacją o zastępstwach.
2. Bezzwłoczne informowanie Komendy Chorągwi  o wszystkich zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących wszystkich uczestników i kadry Harcerskiej Akcji Letniej (bez względu na przynależność).
3. Przesyłanie wszelkich publikacji prasowych dotyczących tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej.
4. Informowanie (na piśmie) o zmianach w kadrze , a także o placówkach, które uległy rozwiązaniu w trybie decyzji administracyjnej, zmieniły lokalizację (nowy adres) lub nie doszły do skutku.
5. Przesłanie do Komendy Chorągwi końcowego sprawozdania statystycznego z tegorocznego letniego wypoczynku — w terminie do dnia 10 września 2015 r: wraz z uwagami do Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

Ponadto, podaję dane kontaktowe Pełnomocnika Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. Harcerskiej Akcji Letniej 2015: hm. Elżbieta Kubiec, tel. kom. 48 502 078 326.

Mając na uwadze dobro dzieci proszę Druhny i Druhów, Komendantki i Komendantów Hufców o współpracę, wzajemną pomoc i wsparcie przy organizacji i przebiegu tegorocznego wypoczynku jako gospodarze terenów, na których zlokalizowany jest harcerski wypoczynek i jego organizatorzy. Proszę o wzajemne informowanie się o problemach wynikających na terenie danej placówki  a mogących mieć wpływ na jakość, sprawne i bezpieczne zrealizowanie zadań Harcerskiej Akcji Letniej w 2015 roku.

CZUWAJ! 
Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej
hm. Tomasz REJMER 

Festiwal coraz bliżej!

2015-07-03 12:20 przez Jan Daranowski

Festiwal zbliża się coraz większymi krokami! Dni można już liczyć na palcach rąk, a przygotowania idą pełną parą. Już 12 lipca o godzinie 20.00 rozpocznie się pierwszy koncert Festiwalu - „Gospodarze Gościom”, podczas którego świętokrzyscy artyści przywitają zgromadzoną publiczność. Na ponad tydzień przed wydarzeniem dopinają wszystko na ostatni guzik, pod kierownictwem reżysera Arkadiusza Szostaka!