Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich


Świętokrzyska Sieć
Świetlic Podwórkowych

Latająca Akademia
Edukacji CyfrowejMenu

  • Archiwum aktualności

WSPIERAJĄ NASGALERIA ZDJĘĆ


~ REKLAMA ~


Archiwum

Grudzień 2015

HAZ 2016

2015-12-21 16:55 przez Jan Daranowski

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 62/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej podczas Harcerskiej Akcji Zimowej 2016 obowiązują dokumenty stanowiące załącznik do powyższej uchwały.

Przypominam, że zgodnie z pkt. 18 ust. 3 Instrukcji HALiZ, jeśli planowanym komendantem wypoczynku jest jednocześnie komendant hufca należy wystąpić z prośbą o zgodę do Komendanta Chorągwi.

Ponadto przypominam, że na Komendantach Hufców i Komendantach Wypoczynków ciąży obowiązek właściwego przygotowania, organizacji, realizacji i rozliczenia wypoczynków w ramach HAZ 2016, zgodnie z przepisami państwowymi i wewnętrznymi.

W celu obowiązkowego zatwierdzenia obozu przez Chorągiew należy zgłaszać się do Biura Komendy Chorągwi (biuro@kielecka.zhp.pl, 41 344 65 55).

Poniżej można znaleźć listę dokumentów niezbędną do zatwierdzenia wypoczynku.

Zapytanie ofertowe

2015-12-17 11:46 przez Jan Daranowski

ZHP Chorągiew Kielecka przedstawia Zapytanie Ofertowe w zakresie opracowania Koncepcji Realizacji Projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18 roku życia” wg wzoru określonego w regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-1-2/

Całość zapytania znajduje się w poniższym załączniku.

Newsletter 05/2015

2015-12-10 10:30 przez Jan Daranowski

Wprawdzie 6 grudnia już minął, ale z tej okazji mamy dla Was prezent. Nowiutki, pachnący, świeżo wyeksportowany Newsletter Chorągwi Kieleckiej! A w nim co nieco o Hufcu ZHP Kielce - Powiat, coś więcej o Zjazdach w Hufcach no i słowo Komendanta na nadchodzący czas.


Decyzja Komendanta 1/2015

2015-12-01 10:56 przez Jan Daranowski

Decyzja Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej nr 1/2015 z dnia 01.12.2015 w sprawie użytkowania służbowych kont poczty elektronicznej.

Treść decyzji w załączeniu: