Hufiec ZHP Busko-Zdrój

ul. Bohaterów Westerplatte 4
28-100 Busko-Zdrój


tel. 41-378-29-53
e-mail: buskozdroj@zhp.pl


Komendant: hm. Teresa Leszczyńska
Skarbnik: hm. Adam Gadawski 

 

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju 63 8480 0004 2001 0006 6253 0001

 

Teren Działalności: obejmuje swoimi zasięgiem teren powiatów buskiego i kazimierskiego, oraz gminę Oleśnica, która leży w powiecie staszowskim.