Hufiec ZHP Jędrzejów

ul. Reymonta 5
28-300 Jędrzejów


tel. 041-386-10-57
e-mail: jedrzejow@zhp.pl


Komendant: phm. Małgorzata Zięba-Fedyk

Skarbnik: hm. Jan Robak

 

Nr rachunku bankowego: 72 1240 4982 1111 0000 5545 2391

 

Teren Działalności: powiat jędrzejowski