Hufiec ZHP Kielce - Miasto

ul. Pańska 1A
25-820 Kielce Białogon


tel. 41-344-54-62
e-mail: kielcemiasto@zhp.pl

www: kielcemiasto.zhp.pl


Komendant: phm. Marcin Jedliński

Skarbnik: phm. Jan Daranowski

 

Nr rachunku bankowego: 55-1540-1014-2005-7320-6589-0001

 

Teren Działalności: Miasto Kielce