Hufiec ZHP Końskie

ul. Robotnicza 2
26-200 Końskie


tel. 41-372-29-75
e-mail: konskie@zhp.pl


Komendant: hm. Bogusław Kowalewski

Skarbnik: phm. Erazm Rydz

 

Nr rachunku bankowego: 35 1240 5006 1111 0000 5557 4468

 

Teren Działalności: powiat konecki, powiat skarżyski