Hufiec ZHP Lelów

ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów


tel. 34-35-50-121
e-mail: lelow@zhp.pl


Komendant: phm. Iwona Treścińska

Skarbnik: hm. Elżbieta Węgrzyniak

 

Nr rachunku bankowego: 29 8281 1037 2003 3000 0332 0001

 

Teren Działalności: Gmina lelów, Irządze