Hufiec ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Polna 56
27-400 Ostrowiec


tel. 41-262-51-68
e-mail: ostrowiecswietokrzyski@zhp.pl


Komendant: hm. Dariusz Czupryński

Skarbnik: phm. Teresa Woźniak

 

Nr rachunku bankowego: 51 1240 5035 1111 0000 5564 0088

 

Teren Działalności: powiat ostrowiecki