Hufiec ZHP Sandomierz

ul. Puławiaków 2
27-600 Sandomierz
skr. pocztowa 92


tel. 15-832-22-62
e-mail: sandomierz@zhp.pl


Komendant: hm. Czesław Rączkiewicz
Skarbnik: pwd. Jolanta Ziarko

 

Nr rachunku bankowego: 92 1020 4926 0000 1902 0034 0877

 

Teren Działalności: powiat sandomierski