Hufiec ZHP Skarżysko - Kamienna

Plac Floriański 1/09
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.
e-mail: skarzysko@zhp.pl
www: 


Komendant: phm. Dorota Nowak-Małek
Skarbnik: dh. Izabela Sieczka

 

Nr rachunku bankowego: 

 

Teren Działalności: Powiar Skarżyski z wyłączeniem gminy Łączna