Hufiec ZHP Starachowice

ul. Harcerska 4
27-200 Starachowice


tel. 41-274-75-23
e-mail: starachowice@zhp.pl


Komendant: hm. Małgorzata Ślaska
Skarbnik: hm. Jan Minda

 

Nr rachunku bankowego: 61 1050 1432 1000 0005 0015 5130

 

Teren Działalności: powiat starachowicki