Hufiec ZHP Staszów

ul. Wysoka 39
28-200 Staszów


e-mail: staszow@zhp.pl
www: staszow.zhp.pl


p.o. komendanta: phm. Sylwester Gołębiowski 

Nr rachunku bankowego: 74 9431 0005 2001 0000 1108 0001

 

Teren Działalności: powiat staszowski z wyłączeniem oleśnica