Komendant Chorągwi:

hm. Tomasz REJMER
komendant@kielecka.zhp.pl

Skarbnik Chorągwi

Joanna PAWŁOWSKA
skarbnik@kielecka.zhp.pl 

Z-ca Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych

hm. Elżbieta KUBIEC
elzbieta.kubiec@kielecka.zhp.pl 

Z-ca Komendanta Chorągwi ds. wspierania jednostek terenowych i ośrodków

hm. Dariusz BIŃCZAK
dariusz.binczak@kielecka.zhp.pl 

tl_files/Download/osoby/dbinczak.jpg.JPG

Z-ca Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą

hm. Małogrzata ŚLASKA
malgorzata.slaska@kielecka.zhp.pl

Członkowie Komendy Chorągwi

hm. Piotr WYCHOWANIEC
piotr.wychowaniec@kielecka.zhp.pl 


hm. Arkadiusz SZOSTAK
arek.szostak@kielecka.zhp.pl