Przewodniczący KR Chorągwi Kieleckiej ZHP

hm. Jerzy KUREK

Członkowie KR Chorągwi Kieleckiej ZHP

hm. Dorota CHYCZEWSKA

phm. Mariusz KOWALSKI

phm. Marta KIEŁB

pwd. Przemysław RÓZIEWICZ

Kontakt z KR Chorągwi Kieleckiej ZHP

e-mail: rewizyjna@kielecka.zhp.pl