Z-ca Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą

hm. Małgorzata ŚLASKA
malgorzata.slaska@kielecka.zhp.pl