Rejestr materiałów programowo – metodycznych

 

Lp.

Nazwa – tytuł

materiału

Zakres materiału (opracowania)

Stopień, imię i

nazwisko autora

Miejsce przechowywania materiału – zasady udostępniania

1.

 „W poszukiwaniu Roberta Baden Powella”

Scenariusz gry terenowej: cele, pomoce, zadania, przebieg gry, podsumowanie. /2 strony maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

hm. Ewa Nowak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

 

2.

„Las tętni życiem – chroń lasy”

Scenariusz gry terenowej: cele, prace pożyteczne, gry i ćwiczenia, majsterka, przyznanie sprawności leśnika /3 strony maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

3.

Gra terenowa w lesie golejowskim

Scenariusz: cele, teren gry, pomoce, przebieg gry, zdania /9 stron maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

 

4.

Scenariusz Zlotu Kościusz-kowskiego  z okazji 50 lecia Hufca Staszów

Scenariusz poświecony bohaterowi Hufca T. Kościuszce /6 stron maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

hm. Ewa Nowak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

5.

Gry i zabawy integracyjne dla zuchów

Cele, metody, formy, środki, czas trwania, wybór zabaw /5 stron maszynopisu/.

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

6.

Program edukacyjny „W góry, w góry miły bracie”

Do wykorzystania jako kolonia lub na zieloną szkołę dla zuchów -dzieci w wieku do 9 lat oraz  program zajęć psychoedukacyjnych  /14 stron maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

7.

Zuchowa gra w mieście

Scenariusz gry /4 strony maszynopisu/.

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

8.

Scenariusz obietnicy zuchowej

W materiale: próba ciemności, ognia i wody, próba wiedzy o zuchach, prezentacja drużyn, ocena pracy drużyny, sprawdzian znajomości prawa zucha /4 strony maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

9.

Scenariusz Kominka o Świętym Jerzym

Scenariusz krótkiego spektaklu o postaci Świętego Jerzego /5 stron maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

hm. Ewa Nowak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

10.

„Moja walka ze smokami”

Majsterka zuchowa na temat uzależnień /2 strony maszynopisu/

hm. Małgorzata Kałamaga – Pióro

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

11.

Kurs drużynowych Harcerskich -LAS

Założenia organizacyjne, programowe, zasady zaliczenia kursu, treści programowe,

hm. Monika Sochanek

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

12.

Druhno drużynowa, druhu drużynowy …

Poradnik dla drużynowego drużyn harcerskich zawierający: opis drużynowego, jego niezbędne cechy, jak stworzyć dobry program drużyny, system kar i nagród, jak przygotować obóz, przyboczny i jego rola, warsztat drużynowego, formy pracy, moja indywidualna droga rozwoju     /44 strony maszynopisu/

hm. Monika Sochanek

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia

13.

Scenariusz uroczystości w rocznice śmierci Jana Pawła II

Scenariusz do wykorzystania w kościele lub na zbiórce harcerskiej /3 strony maszynopisu/.

hm. Grażyna Bielecka – Wąchocka

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

14.

Program profilaktyczny „spójrz w przyszłość”

Do wykorzystania w świetlicy środowiskowej lub na obozie: założenia programowe, cele ogólne i szczegółowe, formy pracy, efekty, regulamin /7 stron maszynopisu/

hm. Grażyna Bielecka – Wąchocka przy współpracy mgr Andrzeja Nowaka

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

15.

Rozwój osobowości czło-wieka w ujęciu Erika Eriksona

Materiał omawia poszczególne okresy człowieka od niemowlęctwa do starości /10 stron maszynopisu/

hm. Ilona Mroczek

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

16.

Praca nad sobą, dążenie do samorealizacji

Materiał opisowy zawiera 18 stron maszynopisu

hm. Ilona Mroczek

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

17.

Standardy kursu drużyno-wych dla nauczycieli

Kurs skierowany dla nauczycieli nie będących dotychczas członkami ZHP /dla wszystkich metodyk /17 stron maszynopisu/ 

hm. Ilona Mroczek

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

18.

Program kursu zastępowych harcerskich /mater. z 2003 r./

Program przygotowany i przeprowadzony w 2003 r. /7 stron maszynopisu/

hm. Marek Jedynak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

19.

Poradnik zastępowego

Poradnik zastępowego /7 stron maszynopisu/

hm. Marek Jedynak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

20.

Terenoznawstwo

Konspekt zajęć z zakresu terenoznawstwa opracowany na potrzeby kursu drużynowych: cele, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, przebieg zajęć, znaki patrolowe, znaki topograficzne, fragment mapy /10 stron maszynopisu/

hm. Marek Jedynak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

21.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Materiały dla drużynowego związane z kształtowaniem rozwoju fizycznego u swoich zuchów, harcerzy, harcerzy starszych /32 strony maszynopisu/

hm. Marek Jedynak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia

22.

Musztra

Poradnik dla drużynowego w formie książeczki /30 stron/ praca z 2005 r.

hm. Sławomir Cichy

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

23.

Poradnik metodyczny

Jak zbudować dobrą stronę harcerską www /w formie książeczki/ 21 stron/

hm. Remigiusz Woźniak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia

24.

Od skautingu do harcerstwa

Praca opisowa /17 stron maszynopisu/

hm. Jan Misiec

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia

25.

Związek Harcerstwa Polskie-go Komenda Hufca Stara-chowice w latach 1957-65

Praca oparta na realacji Krzysztofa Peresa pt. Odrodzenie Harcerstwa w roku 1956” oraz w oparciu o dokumenty znajdujące się w KH /2003 rok – 25 stron maszynopisu/

hm. Irena Tuchowska

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia /można wykonać ksero/

26.

Polskie Państwo Podziemne

Opracowanie w rękopisie /7 stron/

hm. Marek Adamski

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

27.

Związki Hufca ZHP w Starachowicach ze środo-wiskiem „Ponury – Nurt” Światowego Związku Żołnierzy AK

Praca zawiera 32 strony maszynopisu oraz kserokopie kart z kroniki drużyny.

hm. Anna Skibińska

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia /można wykonać ksero/

28.

Harcerski Słownik Biograficzny Hufca ZHP Starachowice

Praca zawiera biogramy: Bekier Zygmunt, Beret Kazimierz, Horoszczuk Bolesław, Franciszek, Korzeniowski Władysław, Kowalski Mieczysław, Krukowski Jerzy,  Kuśmierz Wenancjusz – Wincenty, Kutnowski Józef, Lepem Henryk, Lepem Janusz – Andrzej, Lindebny Tadeusz, Lewińska Irena, Lewiński Zygmunt, Majmesku Leon, Matynia Mieczysław, Mazurkiewicz Ludmiła – Elżbieta, Mazurkiewicz Stefan, Mieszalski Stefan, Mucha Janusz – Henryk, Niewiadomski Witold – Jerzy, Paproć Józef, Waleńczak Stanisław, Wiśniewski Jerzy – Ryszard.  

hm. Irena Rozwadowska

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia /można wykonać ksero

29.

Biogram Kazimierza Wędry-chowskiego

Opracowanie w rękopisie

hm. Marek Adamski

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

30.

Organizacja – struktura – kadra. Hufiec ZHP Starachowice w latach 1965 – 1975

Praca zawiera 22 strony maszynopisu, zawiera informacje o działaniach hufca, zamykanych próbach instruktorskich, drużynach, szczepach, stanie ilościowym, konferencjach sprawozdawczo – wyborczych

hm. Krzysztof Krawiec

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia /można wykonać ksero

31.

Biogram hm. Mieczysława – Stanisława Wikło

Biogram zawiera 3 strony maszynopisu oraz kserokopie dyplomu nadania hm. oraz potwierdzenie przynależności do SzSz,  dyplomu „85 lat Harcerstwa na Kielecczyźnie”, ksero wniosku na Krzyż „Za zasługi dla ZHP”, ankiety osobowej Komisji Środowiskowej SzSz, kserokopię legitymacji: Złotego Krzyża Zasługi, Medalu „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Złotego  Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,  ZBoWiD-u, Medalu 30 –lecia Polski Ludowej, Złotego Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”, kwestionariusz przynależności do ZBoWiD.  Ponadto w załączeniu 12 stron rękopisu M. Wikło „Wspomnienia okupacyjne drużyny „GS”, „Sępy” Roju Suchedniów.

hm. Ryszard Trela

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia /można wykonać ksero

32.

Scenariusz Przedstawienia Jasełkowego

Scenariusz został przygotowany do wykorzystania dla dzieci niepełnosprawnych /zawiera 8 stron/

hm. Beata Skrzypczyk

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia /można wykonać ksero

33.

Scenariusz Przyrzeczenia Harcerskiego

Scenariusz zawiera 8 stron maszynopisu i zawiera: założenia główne, okres przygotowania, samo przyrzeczenie, gawędę drużynowego, wzór pamiątkowego dyplomu.

hm. Elżbieta Wegrzyniak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia /można wykonać ksero

34.

Aleksander Kamiński

Scenariusz poświecony Aleksandrowi Kamińskiemu patronowi drużyny /zawiera 8 stron/

hm. Elżbieta Węgrzyniak

hm. Agnieszka Kowalik

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

35.

W poszukiwaniu świętego Mikołaja”

Scenariusz został przygotowany na potrzeby wyjazdu do drużyny NS do Bogumiłka

hm. Elżbieta Węgrzyniak

hm. Agnieszka Kowalik

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

36.

Program Profilaktyczny

Program działań profilaktycznych Szczepu „Gryf” /3 strony maszynopisu/ 

hm. Adam Kania

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

37.

Gra „Decyzja należy do Druha”

Gra przeznaczona dla wędrowników, a jej celem jest ukazanie konieczności doboru rodzaju wyczynu do osoby /5 stron/

hm. Adam Kania

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

38.

Historia Szczepu „GRYF” w Miechowie w latach 1996-2006”

Historia szczepu „GRYF” zamieszczona w książce Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Miechowie /9 stron/

hm. Adam Kania

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

39.

Zestaw materiałów pomoc-niczych i scenariuszy dla drużynowych:

W zestawie znajdują się: przykładowe konspekty zbiórek, scenariusze imprez harcerskich, wieczornicy andrzejkowej z wróżbami, wieczornicy wigilijnej, z okazji DMB, elementy zabawy, tradycji i obrzędowości, opisy pląsów i zabaw, scenariusz gry dla wędrowników „Dopóki coś ode mnie zależy”. /zawiera 48 stron/ 

hm. Adam Kania

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub do wypożyczenia

40.

Scenariusz Przyrzeczenia Harcerskiego

Scenariusz zawiera 5 stron maszynopisu i jest przeznaczony dla drużyn harcerskich

hm. Janina Marszałek

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

41.

Powstanie Warszawskie

Scenariusz przedstawienia z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego /6 stron maszynopisu/

hm. Janina Marszałek

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

42.

Hm. Stanisław Przybysławski

Wspomnienia o Harcmistrzu Stanisławie Przybysławskim 1913-2003 /28 stron tekstu opisowego oraz kserokopie zdjęć i legitymacji/

hm. Longin Kozłowski

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub do wypożyczenia

43.

Dzień Myśli Braterskiej

Montaż słowno – literacki przygotowany w 2008 roku na DzMB /6 stron/

hm. Longin Kozłowski

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

44.

Phm. Kazimierz Rajkowski

Biogram phm. Kazimierza Rajkowskiego /2 strony maszynopisu/

hm. Longin Kozłowski

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub do wypożyczenia

45.

Scenariusz Kominka „ZHP na Kielecczyźnie w długiej drodze do niepodległości Polski”

Kominek został przygotowany na XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Kielcach /16 stron/

hm. Longin Kozłowski

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

46.

11 Listopada - Święto Niepodległości”

Scenariusz uroczystego apelu przygotowanego z okazji Święta Niepodległości – 11 Listopada

hm. Irena Strzelec

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

47.

Cykle sprawnościowe dla zuchów

Opisy cykli sprawnościowych dla zuchów: strażak, Europejczyk /7 stron/ , ponadto opracowane 3 pierwsze zbiorki /7 stron/,

hm. Marzena Szlachetko

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

48.

Obietnica Zuchowa

Scenariusz Obietnicy Zuchowej /2 strony/

hm. Marzena Szlachetko

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

49.

Obietnica Zuchowa

Scenariusz Obietnicy Zuchowej /2 strony/

hm. Agnieszka Kowalik

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

50.

Działalność Batalionów Chłopskich w naszej najbliższej okolicy.

Opracowanie dotyczy działalności BCh na Ziemi Staszowskiej /18 stron/

hm. Ewa Nowak

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia

51.

Program LAS 2009

W programie: charakterystyka uczestników i kadry, założenia programowe, harmonogram i obrzędowość /9 stron/

hm. Piotr Wychowaniec

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu

52.

Poradnik zastępowego Dru-żyny Harcerskiej

Poradnik zawiera rozdziały: I – co to jest system zastępowy?, II- Jaki powinien być zastępowy”, Jaki Ty powinieneś być?, III- Czas stworzyć Twój zastęp, Planowanie pracy zastępu, IV – organizacja pracy zastępu, V – zbiórka zastępu  /24 strony/

hm. Piotr Wychowaniec, pwd. Magdalena Lewicka, phm. Wojciech Wycho-waniec

Komenda Chorągwi - do udostępnienia na miejscu lub wypożyczenia